BANDHAGEN

Bandhagen

2016

IMG_9374 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bandhagen är en av många närförorter i Stockholm men med en stor särskiljande faktor. Stadsdelen är unik i sin breda representation av boendes  bakgrund och härkomst i vitt skilda nationer.  En mångfald av kulturella uttryck och tillgång till en mängd olika språk. Bandhagen-kassen är en hyllning till ett community i mångfald. Som ett fingeravtryck av den unicitet de boende skapar tillsammans.